top of page
20171119_123816.jpg

Privacy verklaring   

 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Laura Karsters/Vorm aan Licht kan op twee manieren uw persoonsgegevens verwerken. Enerzijds wanneer u gebruikt maakt van haar website. Anderzijds wanneer u zelf contact opneemt via bijvoorbeeld e-mail of het contactformulier.

Laura Karsters/Vorm aan Licht verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Uw voor- en achternaam

• Uw adresgegevens

• Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

• Gegevens over de mentale en fysieke gesteldheid middels verslagen van persoonlijke sessies

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In het kader van de uitvoering van de dienstverlening zijn de bovengenoemde persoonsgegevens essentieel.

Hoe lang bewaart Laura Karsters/Vorm aan Licht mijn persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit redelijkerwijs gevergd kan worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele vervolgopdrachten. Indien er geen sprake is van een overeenkomst zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk met een maximum van een jaar.

 

Wanneer deelt Laura Karsters/ Vorm aan Licht mijn persoonsgegevens met derden?

In het kader van het uitvoeren van haar diensten kan het voorkomen dat de persoonsgegevens met derden wordt gedeeld. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

• Wanneer het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

• Wanneer het delen van persoonsgegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligt Laura Karsters/Vorm aan Licht mijn persoonsgegevens?

Laura Karsters/Vorm aan Licht neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving passende maatregelen om te voorkomen dat er ongeautoriseerd gebruik/misbruik kan worden gemaakt van de persoonsgegevens.

 

Hoe behandelt Laura Karsters/Vorm aan Licht de gegevens van kinderen?

Informatie over kinderen wordt uitsluitend verwerkt met toestemming van een ouder/voogd.

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering middels het sturen van een email naar info@vormaanlicht.nl.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Laura Karsters/Vorm aan Licht, gevestigd aan Lekstraat 9 te Leiden, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. U kan haar bereiken via info@vormaanlicht.nl of 06-48211650.

Wijzingen van de privacyverklaring

Laura Karsters/Vorm aan Licht heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op te hoogte te blijven van de manier waarop Laura Karsters/Vorm aan Licht met uw persoonsgegevens omgaat is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page